Waga 25 kg

Umożliwia zachowanie jednolitej barwy. Nadaje się do wznoszenia murów z późniejszym spoinowaniem wybraną zaprawą. Zalecana jest do łączenia cegieł silikatowych i ceramicznych. Nadaje się do budowy ścian elewacyjnych domów oraz wykonywania ozdobnych słupków i murów.

– Zawiera Tras

– Do murowania i spoinowania cegieł klinkierowych

– Zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów

Paroprzepuszczalna

– Mrozoodporna i wodoodporna

– Odporna na warunki atmosferyczne

– Elastyczna

Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od +5°C do +30°C

Ilość dodawanej wody: ok. 3 l. na worek 25 kg
Czas pracy: ok. 2 godz.

Odporność na temperaturę: -25°C do +70°C

Minimalna grubość warstwy zaprawy: 6 mm
Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 40 mm

Gęstość zaprawy w stanie suchym: ok. 1650 kg/m³

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: > 12 MPa
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: > 4 MPa

Zużycie:

Uzależnione od wymiarów łączonych materiałów, szerokości i grubości warstwy zaprawy, ale także od przygotowania podłoża i staranności pracy wykonawcy.

Grubość muru Zużycie na m² ściany
6,5 cm 14 kg
12 cm 38 kg
25 cm 96 kg